Trygg-Hansa och Attention gör enkät

Trygg-Hansa och Attention har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta frågan om samhällets stöd och ansvar för familjer med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans vill vi påverka vård- och omsorgsgivare och andra berörda så att dessa föräldrar ska få det stöd man är i behov av och har rätt till. Ett första steg i detta samarbete är en enkät riktad till vårdnadshavare till barn och unga 0 – 25 år.

livboj

Genom att svara på denna enkät bidrar du till detta påverkansarbete och till ökad kunskap om föräldrars situation. Om du har fler barn med diagnos, svara med utgångspunkt från det barn där du haft mest behov av stöd. Du får gärna gå in och svara flera gånger, för dina andra barns räkning.

Resultatet kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg-Hansa arrangerar och i Attentions olika informationskanaler. Enkäten omfattar 17 frågor och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan. Dina svar bidrar till att vi får en tydligare bild av vilka krav vi ska ställa på samhällets stöd till våra familjer. Sista svarsdag är den 27 maj.

Ev. frågor ang. enkäten besvaras av Birgitta Engholm på Attentions kansli 08-120 488 05.

LÄNK TILL ENKÄTEN >>


Dela detta: