Västeråsutredning om språkstörning

Västerås kommun har gjort en omfattande kartläggning om antalet barn med språkstörning och vilken hjälp barnen får i skolan.

Det var efter att föräldrar och logopeder i kommunen slog larm som utredningen påbörjades. Det slutliga resultatet presenteras den 26 maj.

Läs mer >>


Dela detta: