Attention ser fördelar med matchningsanställningar

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar angående förslaget om matchningsanställningar. 

Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling. Syftet är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya jobbmöjligheter för personer som varit arbetslösa länge.

Attention ser flera fördelar med förslaget. Till exempel att personen får en anställning oavsett om matchningen till arbetsgivaren faller väl ut eller inte. Det skapar ekonomisk och social trygghet.

Attention ser även en del problem med förslaget. Bland annat en risk för att de personer som står närmast arbetsmarknaden och kräver minst insatser kommer att prioriteras. Attention har därför föreslagit några ändringar av matchanställningarnas utformning.

Läs hela remissvaret här >>


Dela detta: