Lärare ska bli bättre på stöd till elever 

Lärare ska få vidare­utbildning så att de kan ge rätt stöd till elever med särskilda behov. Målet är att fler ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Detta skriver DN i en artikel idag.

Lärare ska få vidare­utbildning så att de kan ge rätt stöd till elever med särskilda behov. Målet är att fler ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Förra året var det fler än någonsin som lämnade grundskolan utan den behörighet som krävs för att fortsätta på gymnasiet. Det handlade om cirka 13 procent av niondeklassarna, nästan 13 000 personer.

Fridolin tar upp elever med NPF

Ett skäl till det är enligt utbildningsminister Gustav Fridolin att elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och asperger inte får det stöd de behöver. Många föräldrar säger att det inte finns den miljö i skolan som krävs för att möta de här eleverna, säger Fridolin. Därför ska nästa nationella skolutvecklingsprogram inriktas mot dessa problem. Det räcker enligt Fridolin inte med regeringens satsning på fler specialpedagoger. De vanliga lärarnas kompetens när det gäller elever med särskilda behov måste också höjas. Det ska ske genom vidareutbildning liknande Mattelyftet och Läslyftet som redan är i gång.

Skolverket får i uppdrag att titta på hur det kan organiseras och hur mycket pengar som behöver skjutas till. Regeringspartierna är enligt 
Fridolin överens om målsättningen. Finansieringen blir en fråga för kommande budgetförhandlingar.– Vi hoppas att det kan komma igång nästa år, säger utbildnings­ministern.

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET >> 


Dela detta: