Ny rapport om brist på samordning av stödinsatser

Riksförbundet Attention och Trygg-Hansa har i ett samarbete gett ut rapporten ”All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer – bristande samordning är ett akut problem”. Rapporten grundar sig i en enkät som under maj besvarades av 1765 vårdnadshavare till barn med NPF.

Resultatet i undersökningen visar bland annat att 72 procent ofta tycker att det är svårt eller omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd. 27 procent har sökt hjälp men inte fått det. Förutom bristen på samordning påverkas också föräldrarna av stress och ständig oro. 83 procent uppgav att kraven som ställs på dem resulterat i en förändring av deras arbetssituation. 33 procent har ofta eller periodvis varit sjukskrivna.

Läs hela rapporten >>


Dela detta: