Debattartikel om mobbing av elever med NPF

Med Malena Ehrnman och Hjärnkoll i täten har Barn-i-behov, Mobbningsfri Skola och vi på Riksförbundet Attention skrivit en debattartikel om mobbing av elever med NPF. Artikeln finns publicerad på Aftonbladet debatt.

I artikeln lyfter vi fram att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsätts ofta för långvarig och svår mobbning utan att vuxna ingriper och förhindrar det, enligt Autismforum vid Stockholms läns landsting.

Artikelförfattarna uppmanar skolor runtomkring i landet att lägga lite extra fokus på eleverna med NPF  i deras arbete emot mobbing.

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET>> 


Dela detta: