Barn med ADHD mer utsatta för brott

Forskaren Katrin Lainpelto har i sin forskning sett att barn med autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar är mer utsatta för brott än andra barn. Dessutom bedöms deras uppgifter inte som lika trovärdiga och färre gärningspersoner döms.

På statskoll.se kan man läsa mer om Lainpeltos forskning. Hon har bland annat undersökt alla inkomna anmälningar till två slumpvist utvalda polisdistrikt i Stockholm 2013. Barn med NPF var utsatta i 12 procent av anmälningarna när det gäller misshandelsbrott mot barn och i 13 procent av fallen när det gäller sexualbrott mot barn.  En granskning som Lainpelto gjort av internationell forskning inom området visar att barn med NPF har tre till fyra gånger högre risk att bli utsatta för våld eller övergrepp jämfört med andra barn.

Hur bemöts barnen med NPF av rättsväsendet?

Lainpelto har också sett att få anmälningar går vidare till åtal. Ett kritiskt moment är förutsättningarna under förundersökningen. Barnen kan ha svårt att förstå och förmedla sina erfarenheter. Forskningen visar också  att färre gärningspersoner döms i de fall där brottet är riktat mot ett barn med NPF jämfört med om det drabbade barnet inte har någon funktionsnedsättning. I gruppen barn med NPF dömdes 64 procent av de tilltalade och 36 procent friades. I gruppen med barn utan funktionsnedsättningar var motsvarande siffra 86 procent och 14 procent. Lainpeltos forskning visar också att fördomar gentemot funktionsnedsättningarna får stora konsekvenser för själva rättsprocessen.

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET PÅ STATSKOLL.SE >> 


Dela detta: