Attentions Fri-projekt lanserar friguiden.se

 

Antalet personer som har ADHD och har fastnat i kriminalitet och/eller missbruk är många. Att bryta sig loss och göra en förändring i sitt liv är ofta svårt och det krävs ett omfattande stöd. Attentions Fri-projekt har därför gjort den vägledande och stödjande sajten friguiden.se. Sajtens primära målgrupp är personer med ADHD som själva kämpar med kriminalitet och missbruk, men även anhöriga, coacher och yrkesverksamma kan använda sig av den.

Friguiden 1_liten– Vi vill inspirera personer som står inför att göra en förändring i sina liv, ge dem stöd i att reflektera över sin egen situation och kunskap kring sina rättigheter och möjligheter att få hjälp av samhället, säger Nicole Wolpher som tillsammans med Olle Hård och Johan Bysell varit projektledare för Attention Fri.

För att göra Friguiden så målgruppsanpassad som möjligt har friprojektet har samarbetat med olika brukargrupper och personer med egen erfarenhet av att lyckas bryta med kriminalitet och missbruk.

Personer med egen erfarenhet får berätta

– Hela ansatsen i projektet har varit att låta personer med egen erfarenhet berätta vad som varit viktigt för dem och hur de gjort för att lyckas, för att så ett frö och förhoppningsvis väcka inspiration och hopp hos andra, säger Johan Bysell.

Friguiden innehåller korta videoklipp med berättelser från 14 personer med erfarenhet av att få livet att fungera efter kriminalitet eller missbruk, en frågedel med reflektionsfrågor samt en kartdel med kort information över kontakter som kan vara viktiga för målgruppen.

För mer information kontakta projektledarna

Nicole Wolpher, epost: nicole.wolpher@attention.se, telefon: 08-12048819
Olle Hård, epost: olle.hard@attention.se, telefon: 08-12048816
Johan Bysell, epost: johan.bysell@attention.se, telefon: 08-12048817

GÅ IN OCH KIKA PÅ FRIGUIDEN.se >>


Dela detta: