Löfven lyfte fram barn med NPF i Regeringsförklaringen

När Regeringsförklaringen presenterades igår blev Attention väldigt glada och hoppfulla. Löfven lyfte fram vikten av tidiga insatser i förskola/skola. Dessutom underströk han hur tidiga insatser får stor betydelse för just barn med NPF.

– Att regeringen tog med tidiga insatser och barn med NPF i sin Regeringsförklaring tycker vi på Attention är mycket glädjande. Vi ser det som ett tecken på att regeringen är beredd att satsa på skolutveckling och det behövs verkligen! Det finns så många elever och föräldrar ute i landet som dagligen kämpar hårt för att få skolan att fungera. Att vår regering förstår att något behöver göras ser vi också som ett bevis för att vårt eget påverkansarbete fungerar, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg

Regeringens tre fokusområden inom skolan

Tidiga insatser prioriteras

Barngrupperna i förskolan minskas. Fler anställs i grundskolan så att lärare får mer tid med eleverna och klasserna i lågstadiet kan bli mindre. Fritids stärks. Fler speciallärare anställs. Ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram. Det har stor betydelse inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En räkna-läsa-skriva garanti för de tidiga åren utformas.

Resurser till skolan ska fördelas efter behov

Läxhjälp och lovskola ges till den som behöver – inte endast till den som kan betala. Särskilda satsningar görs i skolor med tuffa förutsättningar. Resurser till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan ökar. Rektorer ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.

Kvaliteten i lärarutbildningen förbättras

Tre miljarder kronor tillförs på årsbasis för att höja lärarlönerna. Den nationella samlingen för läraryrket fortsätter. Digitalisering av de nationella proven och minskad administration ger lärare mer tid för eleverna.

LÄS REGERINGSFÖRKLARINGEN I SIN HELHET >>


Dela detta: