Äntligen utreds skolfrånvaron

Regeringen ska tillsätta en särskild utredning om de barn som är långtidsfrånvarande i grundskolan. Det är ett efterlängtat besked som Riksförbundet Attention välkomnar.

– Långtidsfrånvaro i skolan gäller i hög grad elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolans miljö och undervisning är inte anpassade efter deras behov, vilket leder till att många barn helt enkelt inte klarar av att vara i skolan. Vi är därför mycket positiva till att regeringen nu beslutar sig för att se över frågan, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Handikappförbunden – som är en samlande kraft för Attention och flera andra förbund – välkomnar också regeringens besked:

– Vi har länge drivit frågan om en utredning kring elever med oförklarligt hög frånvaro i skolan, säger Stig Nyman som är ordförande i Handikappförbunden.

Attention har arbetat länge för att alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan. Enligt den skolenkät som vårt projekt Min skola genomförde i september är rätt stöd och bemötande avgörande för att barn med NPF ska vilja och orka gå i skolan.

Här kan du läsa mer om den kommande utredningen och lyssna till Gustav Fridolins kommentar.

Mer om skolan:
Attentions skolplattform
Attentions skolkampanj
Attentions skolprojekt Min skola
Så här! – ett skolmagasin för elever med NPF


Dela detta: