3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver

I en dagsfärsk enkät från Riksförbundet Attention uppger föräldrarna att 3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver.

Riksförbundet Attention genomför regelbundet en enkätundersökning bland sina medlemmar. Nu har vi fått de första siffrorna från årets enkät, i vilken 1707 föräldrar till barn med NPF har svarat. 95,5 % av föräldrarna anser att deras barn har behov av anpassningar eller stöd, vilket innebär att i stort sett alla föräldrar till barn med NPF menar att stöd och anpassningar behövs.

Av de svarande uppger 73 % (1103 av 1509 föräldrar) att barnet fått något slags stöd eller anpassning, men av dem uppger ungefär 3 av 10 att insatserna fungerar mindre bra eller dåligt (28 %), vilket ligger på samma nivå som i de två senaste mätningarna 2011 och 2013. På fyra år har det alltså inte skett någon märkbar förbättring kring situationen i skolan.

-Trots ett ökat fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättning så verkar förbättringarna för eleverna dröja, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention. Att så många är missnöjda med de insatser som ges anser vi också alarmerande. Resultatet visar att det behövs ett nationellt kunskapslyft för att rusta skolorna.

Bakgrund
Riksförbundet Attention har i tidigare mätningar kunnat konstatera att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket bristfälligt. I enkäten från 2011 ”Allt är en kamp” uppger en majoritet av föräldrarna att de har en negativ bild av deras barns skolsituation. I mätningen från 2013 framkom det att många barn for väldigt illa i skolan och la skulden på sig själva när skolsituationen inte fungerade.

Presskontakt: Anna Norrman, anna.norrman@attention.se tel: 08-120 488 06

Läs om Attentions  skolkampanj "Eleven är inte problemet" 

Dela detta: