Färsk undersökning visar: Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

Skolan-artikelEn färsk undersökning från Karolinska Institutet visar att kunskapen bland skolpersonal om NPF är skrämmande låg. Endast 1,6 % uppger att de har tillräckliga kunskaper.
– Det är skrämmande att lärarna måste arbeta med de här eleverna  utan att de kan tillräckligt mycket om funktionsnedsättningarna . De måste få rätt verktyg för att bättre förstå och hjälpa den här gruppen som är väldigt utsatt, säger Steve Berggren, psykolog och forskare vid enheten för neuropsykiatri vid Karolinska institutets kompetenscentrum för forskning (KIND) i tidningen Skolvärlden idag.

På måndag startar Riksförbundet Attention sin skolkampanj ”#Eleven är inte problemet”, där lokalföreningarna kommer att dela ut kassar med informationsmaterial kring NPF till beslutsfattare, skolledning och andra berörda.

– Nu tar vi krafttag för att öka skolornas kunskap om NPF. Ett kunskapslyft måste till, detta har pågått alldeles för länge och vi får ständigt höra om vilka förödande konsekvenser det får för barn och ungdomar som blir missförstådda och får sin skolgång förstörd, vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet, säger Anki Sandberg, förbundsordförande i Riksförbundet Attention.

Läs hela artikeln här: http://skolvarlden.se/artiklar/majoritet-av-larare-vet-lite-om-diagnoser


Dela detta: