Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

Riksförbundet Attention gör vartannat år en skolenkät där vi frågar föräldrar till barn med NPF hur de upplever skolan. Nu är det dags igen!

Syftet mScandinav_UYKPed enkäten är att ge Attention kunskap om hur föräldrar upplever att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44.

Sista svarsdag på enkäten är den 18 oktober.
Har du frågor om enkäten kan du kontakta Attentions kansli på tfn 08-120 488 00 eller kansliet@attention.se

BESVARA ENKÄTEN HÄR >>

 


Dela detta: