Gustav Fridolin i möte med Riksförbundet Attention

Bilden från vänster till höger: Linnea Ahlqvist, Gustav Fridolin, Anki Sandberg, Vincent Rankila, Samuel Johansson. Foto: Riksförbundet Attention

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag träffade Attentions förbundsordförande Anki Sandberg utbildningsminister Gustav Fridolin på Utbildningsdepartementet, tillsammans med de tre skoleleverna Vincent Rankila, Samuel Johansson och Linnea Ahlqvist, för att överlämna en kasse med informationsmaterial, den sista dagen i Attentions skolkampanj ”Eleven är inte problemet”.

Eleverna berättade om sina egna erfarenheter av skolan och Anki Sandberg fick bland annat svar på frågan om vilka satsningar på specialpedagogik som kan väntas framöver och hur regeringen ska se till att lärarna får nödvändig kompetens. De pratade även om vikten av samverkan och att Attention får vara med och dela med sig av de kunskaper som förbundet har.

– Som experter inom NPF och representanter för våra medlemmar landet över, är vi gärna delaktiga i framtida satsningar relaterade till NPF, menade Anki Sandberg och tillade att Attention gärna är bollplank i dessa frågor.

Kampanjen har pågått sen den 19 oktober och ett tusental kassar har delats ut till politiker, rektorer och andra beslutsfattare över hela landet genom Attentions lokalföreningar. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma brister i skolan kring NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I tidningen Skolvärlden skriver Karolinska Institutet den 15 oktober om en färsk undersökning som visar att endast 1,6 % av lärarna i skolan upplevde sig ha tillräckliga kunskaper om hur man hanterar NPF i skolan.

Läs mer om kampanjen på: https://attention.se/npf/skolportal/
Länk till artikeln i Skolvärlden: http://skolvarlden.se/artiklar/majoritet-av-larare-vet-lite-om-diagnoser

Bilden från vänster till höger: Linnea Ahlqvist, Gustav Fridolin, Anki Sandberg, Vincent Rankila, Samuel Johansson. Foto: Riksförbundet Attention

 


Dela detta: