Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

Pressmeddelande 2015-10-19

Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF i färsk undersökning från KI. Riksförbundet Attention agerar nu med rikstäckande Kampanj.

En färsk undersökning från Karolinska Institutet visar att kunskapen bland skolpersonal om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är skrämmande låg. Endast 1,6 % uppger att de har tillräckliga kunskaper.

Idag startar Riksförbundet Attention sin skolkampanj ”#Eleven är inte problemet”, där lokalföreningarna kommer att dela ut kassar med informationsmaterial kring NPF till beslutsfattare, skolledning och andra berörda.

– Nu tar vi krafttag för att öka skolornas kunskap om NPF. Ett kunskapslyft måste till, detta har pågått alldeles för länge och vi får ständigt höra om vilka förödande konsekvenser det får för barn och ungdomar som blir missförstådda och får sin skolgång förstörd, vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet, säger Anki Sandberg, förbundsordförande i Riksförbundet Attention.

Under kampanjen kommer Attention även att publicera berättelser från medlemmarnas vardag i sociala medier. Kampanjen avslutas med ett möte mellan Riksförbundet Attention och utbildningsminister Gustav Fridolin, där skolungdomar med NPF kommer att överlämna skolkassen.

Läs mer om kampanjen här

Fakta om Skolkampanjen

Ett stort antal elever med NPF lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor. Många upplever sig exkluderade från gemenskapen och är oftare involverade i mobbning. Attentions egen enkät från 2014 visar att trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så är situationen för många elever fortfarande svår: Vårdnadshavarna förväntas ta ett stort ansvar för elevens skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.

För att vi ska nå en skola för alla behövs bland annat:
• Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan.
• Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen.
• Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om NPF.
• Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå barnets behov.
• Att eleven har inflytande över sin skolsituation och är delaktig i processen

För frågor om kampanjen och mötet med Gustav Fridolin, kontakta:
Lou Rehnlund, kommunikatör, på tel: 073-940 55 85 eller lou.rehnlund@attention.se

För frågor om Riksförbundet Attention, Skolfrågor och NPF, kontakta:
Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention, på tel: 08-120 488 04


Dela detta: