Christopher Gillberg: Viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser

Gillberg

Nestorn inom NPF, Christopher Gillberg gästade idag Attention Utbildning på ett fullsatt ABF-hus för att tala under rubriken: Tidig upptäckt och tidiga insatser. Christopher Gillberg är professor och överläkare på Gillberg Neuropsychiatry centre, Sahlgrenska Academy på Göteborgs Universitet.

Attentions styrelseordförande Anki Sandberg presenterade Christopher Gillberg genom att citera Churchill:

– Sällan har så få betytt så mycket för så många, sa hon, vilket säger en hel del om Gillbergs betydelse för NPF-rörelsen.

Under fem timmar formligen sprutade han ur sig sin spjutspetskunskap kring NPF, trots ett smärtsamt ryggskott. Vi fick en grundlig redogörelse i begreppet ESSENCE och de senaste forskningsrönen kring NPF. ESSENCE står för: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examination, alltså tidiga symtom som bör leda till utredning.

Gillberg menar att man tidigt ska uppmärksamma barnens problematik och inte fixera sig vid en enskild diagnos. I stället bör man utgå ifrån att man kan ha flera olika diagnoser, vilket oftast är fallet.

– Ett barn som diagnosticerats med språkstörning kan mycket väl även ha en Autism-diagnos och en ADHD-diagnos. Det kan i själva verket vara de diagnoserna som är källan till språkstörningen, men om man bara fokuserar på språkstörningen så missar man alla de andra symtomen och nöjer sig med att man hittat en diagnos, säger Gillberg.

Han efterlyser ett ESSENCE-team likt Vårdcentraler, som ser till helheten i stället för som idag, då man får springa runt till en mängd olika mottagningar för varje åkomma man har. Det är nu fastställt  att NPF-diagnoser ofta för med sig andra diagnoser som till exempel depression, ätstörningar, sömnstörningar och språkstörningar.  Dessa skulle då behandlas på ett och samma ställe som specialiserat sig på ESSENCE, enligt Gillbergs vision.

– ESSENCE producerar så mycket ohälsa i samhället. Det är obegripligt att många allmänläkare inte känner till det, avslutar Gillberg.

Full av energi kastar han sig iväg till nästa uppdrag och vi hoppas på att få se honom snart igen på Attention utbildning, Missa det inte! www.attention-utbildning.se


Dela detta: