Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

Utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom dessa barn ofta uppvisar sådana beteenden som utredningen avser.

I Aftonbladets artikel kan man läsa att debattörerna Anki Sandberg Scandinav_P4GG(Attention) och Anne Lönnermark (Autism – och Aspergerförbundet) anser att barnen bör få hjälp på frivillig väg. De anser att:

  • “Barn och unga med funktionsnedsättning ska aldrig mot sin vilja ska placeras utanför hemmet på grund av beteenden som beror på funktionsnedsättningen. Barnet kan inte själv komma till rätta med till exempel ett självskadande eller problemskapande beteende, utan är beroende av stöd- och anpassningsåtgärder från omgivningen.”
  • “Det är kommunernas ansvar att ta fram adekvata frivilliga verksamheter för barn med funktionsnedsättning. Barn ska aldrig tvångsplaceras utanför hemmet om kommunen inte först prövat omfattande individanpassade stödinsatser i hemmet och i skolan.”
  • “De pedagogiska och habiliterande stödinsatser som behövs ska ges av kommunen i hemmet och i skolan samt av hälso- och sjukvården. Det finns inga förutsättningar att ge detta stöd inom tvångsvården. LVU-vården idag har stora brister och ger enligt våra granskningar inte det specifika stöd som barn med funktionsnedsättning behöver. Istället förstärks ofta det problemskapande beteendet under tiden inom tvångsvården.”
  • “Bestämmelsen skulle strida mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det står att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.”

Anki och Anne avslutar artikeln på följande sätt:
“Många av utredningens förslag är bra och bör genomföras för att få bättre kvalitet i LVU-vården. Bestämmelsen som möjliggör tvångsvård på grund av beteenden som beror på en funktionsnedsättning måste dock stoppas, eftersom den riskerar att leda till förödande konsekvenser för tusentals barn med funktionsnedsättning.”

 LÄS ARTIKELN I SIN HELHET >>

 


Dela detta: