HSO i Dagens Arena: ”Ingen ung med funktionsnedsättning ska lämnas i sticket”

Stig Nyman och Mikael Klein från Handikappförbunden uppmanar idag regeringen att uppdatera aktivitetsersättningen i en debattartikel i Dagens Arena.

Bakgrunden är att Riksrevisionen granskat aktivitetsersättningen för unga 19 till 29 år och kommit med svidande kritik, eftersom de menar att den inte uppfyller sitt syfte och att ersättningen inte når målet om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt arbetsförmåga. Enligt Riksrevisionens nya granskning är de aktiviteter som erbjuds endast av ”sysselsättande hobbykaraktär” och de insatser som ges leder mycket sällan till jobb eller studier.

”Andelen unga med aktivitetsersättning har ökat från 7 000 till 30 000 sedan reformen infördes. Bara ett fåtal unga lämnar aktivitetsersättningen, sex av tio går vidare till permanent sjukersättning vid 30 års ålder”, skriver författarna. De menar att detta skapar en ekonomisk inlåsningseffekt som innebär att man är förpassad till låg levnadsstandard under resterande delen av sitt liv och beroende av ekonomisk hjälp från anhöriga.

Nyman och Klein menar att man behöver höja kvalitén på aktiviteterna och att det även måste bli möjligt att studera. De vill även se en samordning mellan berörda myndigheter.

Läs hela artikeln här


Dela detta: