Några frågor till Maria Petersson, projektledare för nystartade “ADHD på jobbet”

Maria Petersson, projektledare adhd på jobbet

Maria Petersson är projektledare för det nystartadeprojektet ”ADHD på jobbet”. Projektet ska under tre år skapa en webbplats där såväl arbetssökande med adhd som arbetsgivare ska kunna få kunskap om hur man kan möjliggöra både att komma ut på arbetsmarknaden och att underlätta för dem som redan har en anställning. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden

Maria kommer närmast från MISA där hon varit arbetskonsulent sedan 2011. Maria jobbade med personer som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att hjälpa dem att komma ut i sysselsättning som praktik eller arbete. På MISA arbetade hon med en metod som heter supported employment.
– Enligt min mening är den väldigt konkret och jag tycker att den bygger på att man tror på människans förmåga och att personen kan klara arbetsuppgiften. Man fångar upp dem när det inte funkar och då sätter man in åtgärder, berättar Maria och fortsätter:
– Denna erfarenhet kommer väl till pass i min roll som projektledare för adhd på jobbet.

Varför behövs projektet?
– Många människor med adhd skulle fungera och klara av sin vardag om de bara fick tillgång till enkla anpassningar. Man skulle kunna förebygga psykisk ohälsa och undvika sjukskrivningar om arbetsgivarna fångade upp personerna tidigare. Men det saknas idag kunskap om hur man ska göra det.

Hur ska ni åstadkomma det?
– Vi vill inspirera, informera och upplysa arbetsgivarna om att det är ganska enkelt att erbjuda stöd och anpassa arbetet.

Hur ser din vision ut för projektet?
– När det gäller webbsidan, så ska den ses som ett självklart verktyg för personer med adhd, arbetsgivare, stödfunktioner på Arbetsförmedlingen och andra, där man kan söka information, kunskap och hjälp om hur man går vidare, men den stora visionen handlar om mer mångfald, tolerans och acceptans i arbetslivet. Ett arbetsliv där alla får ta del som de är, där man ser till individens behov och matchar ihop det med företagets behov. Har man personal som mår bra och gör det de ska så tror jag att de företagen kommer att bli mer lönsamma.

Vad är din egen erfarenhet kring adhd på jobbet?
– Är det några som verkligen ger mycket och som går ”all in” 100%, så är det människor med adhd. Men just därför är det viktigt att se till att de inte bränner ut sig.

Vad står närmast på agendan?
– En enkät som ska ut snart för att samla in information kring adhd och arbetslivet, vad som funkar och inte funkar. Vi träffar också människor till några kortfilmer som ska ingå i ett inspirationsmaterial.

Hur har det gått hittills?
– Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många av Attentions medlemmar som spontant hör av sig och tycker detta är viktigt. Jag har fått mycket positiv feedback redan.


Dela detta: