NSPH och Civil Rights Defenders yttrande över Bergwallkommissionens rapport, SOU 2015:52

Riksförbundet Attention har via NSPH ingått i en kommission med fokus på rättsprocessen kring Sture Bergwall. Kommissionen har fått i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Bergwall dömdes för åtta mord.

 

Läs hela rapporten här!


Dela detta: