Satsa på skolbarnen var budskapet från regeringens psykiatrikonferens

Scandinav_FFM5

Den 18 november höll Regeringen en psykiatrikonferens på Konserthuset i Stockholm under rubriken: ”Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar”.

Representanter från regering och departement, myndigheter, kommuner, landsting, civilsamhället, brukarrörelsen och näringslivet var inbjudna för att uttala sig om hur man kan förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Samtalet handlade mycket om hur vi kan samverka över gränserna och att det är dags att gå från ord till handling. Så gott som alla grupper satte fokus på skolbarnen och menade att vi behöver satsa på elevhälsan och arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Det talades mycket om frisk- och riskfaktorer, och en tydlig friskfaktor som nämndes av flera talare var att vi måste säkerställa att barnen slutför sin utbildning. Gabriel Wikström, Folkhälso-, Sjukvårds- och Idrottsminister menade att det kan vara avgörande för barnets framtida psykiska hälsa att det får hjälp redan i skolan.

Attentions ordförande Anki Sandberg var inbjuden talare i egenskap av samordnare för NSPH, där hon uttryckte att vi behöver bjuda in till samtal, inte minst om utsatta barn och unga.

-Både våra egna och andras undersökningar, visar att omhändertagna ungdomar är en högriskgrupp, säger Anki Sandberg.

Hon menade också att vi måste eftersträva kvalitet och säkerställa positiva resultat av insatserna när det häller unga och psykisk ohälsa.


Dela detta: