Två av Attentions projekt har tagit slut

Via projektet Vägar till jobb har Attention de tre senaste åren haft fokus på arbetsmarknad och Aspergers syndrom. Inom Fri-projektet har fokus legat på att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Båda projekten har varit otroligt viktiga och genererat kunskap som kommer fortleva inom Attention även nu när projekttiden är slut.

Scandinav_ZO1BDet är med lite vemod Attention nu avslutar projekten Fri och Vägar till jobb. Båda projekten har pågått under tre år och har finansierats med medel från Arvsfonden. Förbundsordförande Anki Sandberg tycker båda projekten har varit mycket framgångsrika:

– Vägar till jobb-projektet har nått väldigt många arbetsgivare, via direkta kontakter med personer med egen AS-diagnos. De har via sina föreläsningar hjälpt till att avdramatisera diagnosen och lyfta fram de tillgångar målgruppen kan tillföra en arbetsplats.

– Fri-projektet har med friguiden.se skapat en unik guide, helt baserad på personer som själva lyckats bryta med kriminalitet och missbruk. Materialet lyfter fram betydelsen av egna strategier för att klara av en sådan förändring.

Attention kommer även fortsättningsvis ha fokus på arbetsmarknaden med koppling till NPF. Mycket via det nya projektet ADHD på jobbet. Friguiden.se är menad att leva vidare långt efter att projektet avslutats.

LÄS MER OM ADHD PÅ JOBBET >>

GÅ TILL FRIGUIDEN >>


Dela detta: