Attention medverkar i förslag till ny LVU

Attention har medverkat i NSPH:s och Civil Rights Defenders arbete kring ett yttrande över utredningen “Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).

Läs mer och ta del av yttrandet på NSPH:s webbplats.


Dela detta: