Nytt kunskapslyft för lärare kring NPF

Bilden från vänster till höger: Linnea Ahlqvist, Gustav Fridolin, Anki Sandberg, Vincent Rankila, Samuel Johansson. Foto: Riksförbundet Attention

I slutet av oktober i år träffade Attentions ledning utbildningsminister Gustav Fridolin. Han lovade då att Regeringen kommer att se över den låga kunskapsnivån kring NPF hos lärare, som lärarnas tidning Skolvärlden alarmerat om efter en ny undersökning.

Nu har Regeringen beslutat att Skolverket ska genomföra en vidareutbildning i specialpedagogik, ett slags specialpedagoglyft. Mellan 30 000 och 50 000 lärare kommer att få möjligheten att utveckla sina kunskaper i pedagogik för elever som på olika sätt behöver specialpedagogiskt stöd, däribland elever med NPF.

Gustav Fridolin säger till SR att skolorna måste kunna ge alla elever kvalificerad undervisning.

– /…./Det handlar också om barn som kanske kommer till skolan med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som idag ofta har svårt att få det hjälp och stöd man behöver för att nå resultat, säger Gustav Fridolin.

Länk till nyhet på Sveriges Radios webbsida


Dela detta: