Ny rapport från Attention: ”Fortfarande svår skolgång för många elever med NPF”

I slutet av 2015 gjorde Attention en enkätundersökning med fokus på  hur barn med NPF har  det i skolan och hur det påverkar familjen. Undersökningen visar att det fortfarande förekommer stora brister i skolsituationen för barnen med NPF.