Regeringen avsätter 845 miljoner för psykisk ohälsa 2016

I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Genom samarbetet vill man stimulera utvecklingsarbete och få till lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför. Det övergripande syftet är att förbättra ungas psykiska hälsa.

– Överenskommelsen och de viktiga satsningar som vi nu genomför kommer göra att vi kan möta den psykiska ohälsan som folkhälsoutmaning genom en bättre struktur och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

– Den här överenskommelsen handlar både om ge förebyggande insatser och om att erbjuda medicinsk vård och sociala insatser efter behov, utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det är också en långsiktig plan som ger förutsättningar för att hållbart förbättra livet för människor med psykisk ohälsa, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

För 2016 har 845 miljoner kronor avsatts för överenskommelsen. Ersättningen fördelar sig på följande insatsområden:

• 780 miljoner kr sammanlagt i stimulansmedel till landsting//kommuner
• 300 miljoner fördelas till landstingen och 200 miljoner till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete.
• 150 miljoner tillförs landstingen för att stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
• 130 miljoner kronor som tillförs kommuner och landsting för att användas till satsning på ungdomsmottagningar.
• SKL får disponera 60 miljoner kronor till en samordningsfunktion, utvecklingsstödjande arbete samt analysstöd. Ytterligare fem miljoner får disponeras av SKL för att utreda formerna avseende en nationell infrastruktur.


Dela detta: