Regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktik till personer med funktionsnedsättning

Scandinav_OOWE-cut

Regeringen ger ett stort antal statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ordna praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan förmedla till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Läs hela beslutet här


Dela detta: