SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

JPEG Nyhet om vuxenstudier spsm 20160215Idag lanserar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Studiepaket vuxen” på webben och är den största satsningen på vuxenutbildning SPSM någonsin gjort.

Materialet är en fortbildning och vänder sig till skolpersonal som möter vuxenstuderande i sitt arbete. Studiepaketet är uppbyggt kring sex skrifter som handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning, däribland personer med NPF. Skrifterna ger både övergripande information och specifika stödinsatser för vuxna med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning. I studiepaketet ingår även diskussionsmaterial och filmer till varje skrift.

Den 18 februari kl 15-16 hålls ett webbseminarium kring studiepaketet som vänder sig till medarbetare inom utbildning för vuxna men är öppet även för andra intresserade.

Läs mer på www.spsm.se Här >> 


Dela detta: