Attention om BO:s rapport: Alla lärare ska ha kunskap om NPF!

Igår presenterades Barnombudsmannen (BO) rapport “Respekt” som visar på brister i skolans stöd till elever med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts särskilt fram svårigheter att identifiera och förstå svårigheterna hos flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), vilket leder till att stöd, anpassning och diagnos ofta uteblir eller kommer senare för flickor.

Scandinav_D8MVBO kräver i sin rapport att högskoleförordningen görs om så att alla lärare får obligatorisk utbildning om barn med NPF och andra funktionsnedsättningar.

BO:s rapport visar återigen på behovet av ökad kunskap om NPF i skolan. Attentions medlemskontakter bekräftar bilden att många barn utvecklar psykisk ohälsa på grund av skolsituationen, med ökade svårigheter att i framtiden skapa sig en tillvaro med arbete och ordnad ekonomi.

– Nu kräver vi krafttag av regeringen. Det är inte acceptabelt att barn far illa på grund av att skolans kunskapsbrister. Lärarutbildningen måste ses över så att alla lärare får undervisning i att möta barn med NPF, säger Anki Sandberg förbundsordförande Riksförbundet Attention.

Med stöd av forskningen

Av en kartläggning på Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) framgår att fyra av fem lärare anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med NPF. Forskarna föreslår att lärosätena ska ges i uppdrag att förstärka lärar- och rektorsutbildningen i denna del, ge huvudmännen i uppdrag att kartlägga skolornas organisation och kompetens när det gäller att ge elever med NPF förutsättningar att klara skolan och ge rektor och skolans personal kontinuerlig fortbildning och förstärkta kunskaper inom NPF.

– Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta blunda för detta problem. Hela skolans personal behöver ökad kunskap, inte minst rektorerna. Rektorernas engagemang kan vara avgörande i stödet till eleverna, säger Anki Sandberg.

För mer information kontakta: Anki Sandberg, förbundsordförande Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25
Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Tfn 08-120 488 09, 070-422 68 97

Ladda ner och läs hela pressmeddelandet här!


Dela detta: