Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete

Ledarna
Attention deltog i morse på fackförbundet Ledarnas seminarium: “Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete” där syftet var att fokusera på möjligheter framför hinder på arbetsmarknaden.

Det var projektet ADHD på jobbet som fått inbjudan att delta och projektledaren Maria Petersson berättade om hur man med enkla medel kan anpassa arbetsplatsen för personer med ADHD. Det handlade bland annat om att ha en tydlig struktur och ge utrymme för återhämtning.

På seminariet talade även Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, Maria Johansson, ordförande för LikaUnika och Catarina Johansson Sand, Chef Vuxenteamet på Stockholms Syncentral.

Ellen Landberg redogjorde för en undersökning av Proffice, där 70% av arbetsgivarna ansåg funktionsnedsättning vara ett hinder för anställning, medan endast 32% ansåg att ålder var ett det. Ellen menar att väldigt få arbetsgivare arbetar aktivt med funktionsnedsättningar i sitt mångfaldsarbete och att bristande intresse från ledningen är ett problem.

Maria Johansson berättade att 25% av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning och förklarade att situationen för unga med funktionsnedsättningar försämras över tid. Hon menade att endast 20% av alla arbetsgivare skulle kunna tänka sig att anställa någon med funktionsnedsättningar, men av dem som gjort det kunde 80% tänka sig att göra det igen.

Bilden: Fullsatt på Ledarnas seminarium om funktionshinder på arbetsmarknaden.
Till höger syns Catarina Johansson Sand, Maria Johansson och Maria Petersson.

 

 

 


Dela detta: