Dyster arbetssituation för personer med NPF

SCB:s nylanserade rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015” visar att 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var sysselsatta, jämfört med 78 procent i befolkningen i stort. Av förra årets rapport som visar statistik från 2014 framgår att situationen är ännu dystrare för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där endast 37 % hade en sysselsättning.

Scandinav_IZLO– Vi är bekymrade över situationen. Det finns så mycket kompetens som inte tas tillvara, säger Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention.

I en enkät ställd till förbundets medlemmar med ADHD framgår att majoriteten av de arbetssökande söker arbete på egen hand vilket kräver en hel del av individen och dennes förmågor, som till exempel förmågan att strukturera upp sitt arbetssökande, planera och prioritera. Av enkäten framgår också att det finns en yngre grupp svarande som är arbetssökande som får ersättning från Försäkringskassan. Dessa personer är viktiga att fånga in direkt efter skolan och ge en bra utslussning i arbetslivet för att undvika att de fastnar i arbetslöshet.

– Arbetsförmedlingen skulle kunna ha en mer aktiv roll i att tidigt fånga upp unga med funktionsnedsättning och anpassa arbetssökandet utifrån varje individs förutsättningar och förmågor, säger Maria Petersson projektledare ADHD på jobbet.

– Arbetsförmedlingens personal behöver mer kunskap om NPF, och vår målgrupp behöver prioriteras när det gäller att få en SIUS-konsulent som även är med efter anställningen, fortsätter Maria Petersson.

Bakgrund

Sedan hösten 2015 pågår projektet ADHD på jobbet som syftar till att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter. För många med ADHD är det förståelse, kunskap och små stödåtgärder som ska till för att arbetssituationen ska fungera alldeles utmärkt. Det vill Attention lyfta med projektet ADHD på jobbet. Läs mer om projektet på https://attention.se/varaprojekt/pagaende-projekt/adhd-pa-jobbet-projektet/

Kontaktuppgifter

Anki Sandberg, förbundsordförande 08-12048804, 0707-174025

Maria Petersson, projektledare ”ADHD på jobbet”, 08-12048823 073-6983670

Ladda ner och läs


Dela detta: