Ge personer med NPF rätt förutsättningar vid högskoleprovet

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap”, skrev bl.a Attentions ordförande Anki Sandberg och  i en debattartikel på SVT opinion i samband med helgens högskoleprov.

Scandinav_SOC9Debattartikeln tar upp det faktum att många personer med NPF inte ens testar att skriva högskoleprovet då de upplever sig som chanslösa. Detta trots att varken begåvning eller intelligens brister.

Attention vill se en förändring!

Budskapet artikelförfattarna skickar till den ansvariga ministern Helene Hellmark Knutsson går ut på att reglerna kring högskoleprovet bör ses över. Även personer med NPF bör ges möjlighet att prestera utifrån sin faktiska förmåga. Personer med dyslexi erbjuds idag möjlighet med förlängd skrivtid – något Attention tycker även borde gälla personer med NPF.  Förutom att förlängd skrivtid så tycker Attention att att följande anpassningar också bör övervägas:

  • Möjlighet att sitta på en anpassad plats, exempelvis i en mindre sal, eftersom personer med NPF kan vara extra känsliga för yttre intryck.
  • Uppläsning av texter relaterade till provet, för att undvika att all kraft går åt till att bara läsa och förstå instruktionerna.
  • Anteckningshjälp, dator och hjälpmedel som exempelvis synliggör hur tiden går.

Högskoleprovet kan innebära en ny chans

Statistik från Arbetsförmedlingen och SCB visar att en betydligt lägre andel personer med NPF hade en sysselsättning 2014 i jämförelse med befolkningen i stort (34 procent respektive 77 procent).För dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och haft en svår skolgång bakom sig innebär högskoleprovet en ny chans. Med ett bra provresultat i bagaget ökar möjligheterna att skaffa sig en utbildning och därefter ett jobb.

LÄS HELA DEBATTARTIKELN PÅ SVT OPINION HÄR >>


Dela detta: