Viktigt med utbildning för barn på sjukhus eller annan institution

För att stödja dem som är ansvariga att anordna utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus (t.ex. ett behandlingshem) samt de lärare som undervisar eleverna på sjukhuset och annan pedagogisk personal, har Skolverket tagit fram förslag till Allmänna råd.

Attention ser positivt på förslaget, men betonar särskilt vikten av sjukhuslärarnas kompetens att möta och ge stöd till elever med NPF samt att det tidigt etableras en samverkan och ett informationsutbyte mellan den ordinarie skolan och sjukhusskolan kring elevens stödbehov och förutsättningar.

Läs remissvaret här: Stockholm den 2 maj 2016