Regeringens arbete för bättre barn- och ungdomsvård

Riksförbundet Attentions intressepolitiska ombudsman, Annica Nilsson, deltog den 2 maj i en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården med Cecilia Grefve, som är nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Hon har med sina medarbetare genomfört 52 kommunbesök och medverkat på olika seminarier, konferenser och aktiviteter för att driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet, där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

I sitt uppdrag som nationell samordnare ska Cecilia, i dialog med företrädare för ett antal kommuner, stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att stimulera och inspirera socialtjänsten att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt för att möta de utmaningar som finns i arbetet med barn som far illa. Uppdraget har rapporterats till barn-, äldre och jämställdhetsministern vid tre tillfällen.

I höst äger Förbättringsresan rum – en spridningskonferens som kommer att fokusera på goda exempel för att dels öka barn, unga och vårdnadshavares delaktighet och medskapande, och
dels för att medarbetare och ledare ska trivas och ha goda förutsättningar i sina yrkesroller.

 


Dela detta: