Attention & Trygg-Hansa gör enkät ihop

Vi vill ta reda på mer om hur arbets- och försörjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi vill också ställa frågor om samhällets stöd. Genom att svara på våra enkäter bidrar du till ökad kunskap och ett stärkt påverkansarbete. Dina svar är viktiga för oss!

livbojEnkäterna görs i samarbete med Trygg Hansa. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan som Trygg Hansa arrangerar samt i Attentions informationskanaler. Sista svarsdatum är 7 juni!

Den ena enkäten vänder sig till dig som har NPF och är 18 år eller äldre. BESVARA DEN HÄR >>

Den andra enkäten vänder sig till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF som är upp till 25 år.BESVARA DEN HÄR >>

Dela detta: