Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Remiss Ds 2016:5

Attention har lämnat ett remissvar till betänkandet: “Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen”. Attention ser positivt på stora delar av utredningens förslag, som vi ser som ett steg i rätt riktning. Dock är det som föreslås inte tillräckligt och mycket mer måste till för att skapa bättre förutsättningar för personer med NPF att komma i arbete.

Betänkandet behandlar bland annat följande punkter där vi redovisar en del av Attentions svar. (Läs det fullständiga remissvaret nederst på sidan).

 • Att hel sjukersättning införs från 19 års ålder
  Attention anser att om man ska införa detta så måste det finnas tydliga kriterier och riktlinjer, så att inte människor som skulle kunna arbeta i framtiden inte fråntas möjligheterna till arbete och egen försörjning.
 • Prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning
  För personer med NPF som under lång tid varit utan både studier och arbete kan en prövotid om sex månader vara en alltför kort tid.
 • Förslag om större trygghet vid vilande sjukersättning
  Attention anser att den som provar på att arbeta bör garanteras minst samma ersättningsnivå som de haft tidigare.
 • Förslag om förenkling av förnyad utredning
  Det är viktigt att det finns en kontakt från Försäkringskassan för samordning och rehabiliterande och aktiverande insatser samt eventuella behov av ökad ersättning, så att man inte blir utan stöd.

I remissvaret nedan redogörs för Attentions samtliga synpunkter som lämnats in till Socialdepartementet:

LÄS REMISSVARET (pdf)