Attention kräver svar om isolering av barn på institutioner

Scandinav_0XBW2

Under våren har media rapporterat om isolering av barn placerade på Statens Institutionsstyrelses (SiS) ungdomsvårdsinstitutioner. Attention ser med stor oro på uppgifterna. De strider mot myndighetens etiska riktlinjer, som utarbetats tillsammans med Attention och andra organisationer i SiS brukarråd.

-Vi reagerade alla starkt på avslöjanden i media om mängden avskiljningar av barn och unga på SiS institutioner och hur detta har dokumenterats, säger Madelene Larsson Wollnik, som är Attentions representant i brukarrådet. Därför beslutade vi att skriva till SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

I skrivelsen lyfter organisationerna fram mängden avskiljningar, 787, på ett år samt att barn inte har fått gå på toalett under isoleringen utan fått kissa på golvet. Detta är ovärdigt, förnedrande och oacceptabelt.

Genom deltagande i SiS brukarråd har våra organisationer en stark ambition att ge röst till brukare, deras behov och rättigheter samt bidra till utveckling av god, rättssäker och human vård med kvalitet.

Samhället måste kunna garantera att barn och unga som redan har en svår situation och inte kan tas hand om sina föräldrar  ges en rättssäker vård av god kvalitet. Brukarrådet anser det viktigt att barn och unga inte tappar sin tillit till vuxenvärlden och att det inte skapas en ny generation vanvårdade barn.

Skrivelsen avslutas med frågan: Vad SiS gör konkret idag för att få en ändring till stånd snarast så att antalet avskiljningar minskar?

Fakta:

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Ambitionen är att i samverkan med socialtjänsten ge vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Man uppger själva att ”vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet”.


Dela detta: