Ny rapport visar stora regionala skillnader gällande ADHD-läkemedel

Ny rapport från Socialstyrelsen pekar på stora skillnader i användandet av ADHD-läkemedel. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin – i andra kommuner drygt 14 procent.

Scandinav_49ECRapporten visar att mer än tio procent av pojkarna i åldersgruppen 10-17 år får ADHD-läkemedel i flera kommuner i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Gävleborgs och Västerbottens län. Ungefär lika många, ett tjugotal kommuner, hade en förskrivning till åldersgruppen på under tre procent.

– Socioekonomiska faktorer kan spela roll. Det kan också finnas skillnader i tillämpningen av diagnosen. Det är angeläget att detta inte speglar en avsaknad av kompetens eller resurser att utreda ADHD, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

En ADHD-diagnos ställs utifrån en bedömning av symtom. Det finns i landet stora skillnader i diagnostik och som en följd av detta även i läkemedelsförskrivning.

– Vi kan i vissa delar av landet ha en överdiagnostisering och i andra delar en underdiagnostisering. Vi följer noga utvecklingen. Det är viktigt att personer som är i behov av läkemedel får det, men även andra insatser som exempelvis psykologiska och pedagogiska kan räcka, säger Peter Salmi.

Attentions reaktion på rapporten

Attentions ordförande Anki Sandberg kommenterar rapporten så här:

– Vi ser positivt på att Socialstyrelsen följer utvecklingen noga och har med intresse tagit del av rapporten. De stora geografiska skillnaderna är problematiska och kan inte förklaras enbart med socioekonomiska skillnader. I de landsting som ligger väldigt lågt är det helt enkelt svårt att få medicinsk behandling för personer med ADHD. Där man ligger högt bör det analyseras varför, vi är självklart emot överdiagnostisering. Från våra medlemmar får vi emellertid inte några sådana signaler, de beskriver snarare de långa köerna för att få en utredning och känslan av att allt faller på plats när man till slut får sin diagnos.

LÄS mer om rapporten på socialstyrelsens webbsida >>

 


Dela detta: