Ny rapport: “De borde prata med mig också”

Under våren 2016 gjorde Attention en enkätundersökning om hur barn och unga med NPF uppfattar vårdmöten. Många tycker att mötena är svåra att förstå, och upplever att vårdpersonalen inte vänder sig direkt till barnen, utan till vårdnadshavarna.