ADHD-behandling under debatt

Behandling av ADHD har uppmärksammas i flera debattinlägg under sommaren. Diskussionen förs på basis av en rapport från Socialstyrelsen, publicerad i juni som visar på stora skillnader i användning av ADHD-läkemedel. Varför dessa skillnader uppstår kan myndigheten inte förklara fullt ut.

  • Vi kan i vissa delar av landet ha en överdiagnostisering och i andra delar en underdiagnostisering. Vi följer noga utvecklingen. Det är viktigt att personer som är i behov av läkemedel får det, men även andra insatser som exempelvis psykologiska och pedagogiska kan räcka, säger Peter Salmi, ansvarig för rapporten.

Av Socialstyrelsens rapport framgår också att ADHD-diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Forskning, ökad medvetenhet i samhället och riktade resurser inom hälso- och sjukvården att utreda ADHD anges ofta som skäl. Parallellt med detta har förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat snabbt. I dag påbörjar de flesta som får diagnosen en läkemedelsbehandling. Störst är läkemedelsförskrivningen till barn mellan 10 och 17 år där 5,2 % av pojkarna under fjolåret gjorde minst ett uttag av ADHD-läkemedel. För flickor i samma ålder är motsvarande siffra 2,2 procent.

  • Förekomsten av ADHD bland barn i skolåldern har i vetenskapliga studier internationellt uppskattats till omkring fem procent, så nu ligger vi ungefär där man kan förvänta sig vad gäller läkemedelsbehandling vid ADHD, säger Peter Salmi.

Ett av de mest uppmärksammade inläggen publicerades på DN-debatt den 29 juli:
dn.se/debatt/orimligt-många-behandlas-med-läkemedel-för-adhd

På detta fick Attention möjlighet att skriva en replik:
dn.se/debatt/repliker/dags-att-gasa-för-bättre-adhd-stöd


Fotnot
Förbundets policy när det gäller ADHD-läkemedel är att de som behöver medicinsk behandling ska erbjudas det. Vilka kriterier, preparat och förutsättningar i övrigt som ska gälla anser vi vara en professionsfråga. Vi anser behandlingen ska vara individuellt utformad, sättas in tidigt och bestå av psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska insatser. Vi har regelbundet kontakt med Attentions Kunskapsråd där flera av landets ledande experter hjälper oss med rådgivning i dessa frågor.


Dela detta: