Attention Utbildnings höstprogram klart

Attention Utbildnings nya höstprogram är nu klart. Kursprogrammet innehåller två helt nya kurser:

Temadag ”Unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD)”, 14/9
Under dagen får vi bland annat:

  • Kunskap om ADHD och autismspektrumtillstånd och hur det är att leva med dessa diagnoser.
  • Tips på vad som fungerar och inte, i till exempel arbetslivet, skolan och i vardagen.
  • Praktiska råd och konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå.

Temadag ”Barn med NPF”, 27/10
Under dagen får vi bland annat svar på:

  • Hur yttrar sig ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) hos barn? Hur ser det ut för det specifika barnet?
  • Hur kan man göra för att hitta anpassade strategier som fungerar. Hur håller man fast vid de strategier som man har arbetat fram?
  • Hur kan man med små medel ”NPF-säkra” sin skola och göra stor skillnad för elever med NPF i skolan?
  • Riksförbundet Attentions projekt ”Barns röst” presenterar bl.a. enkät, webbplats, film samt material till både barn, vårdnadshavare och yrkesverksamma.

Höstens kursprogram

Den som vill diskutera en skräddarsydd utbildningsinsats för den egna arbetsplatsen är välkommen att kontakta Marie Adolfsson på tel 08-120 488 32 eller e-post marie.adolfsson@attention.se


Dela detta: