Djupt oroande att antalet unga med aktivitetsersättning ökar dramatiskt

I dagarna har media rapporterat att allt fler unga med funktionsnedsättning får aktivitetsersättning. Detta är något som oroar Attention djupt. Attentions ordförande Anki Sandberg uttalar sig som följer:

anki“Vi är djupt oroade över denna utveckling. Det är ett enormt slöseri med resurser att personer med funktionsnedsättning inte får arbete, vi vet dessutom att många med NPF kan vara stora tillgångar på en arbetsplats. Här ser vi en enorm utvecklingspotential och möjlighet till samhällsvinst. Arbetsförmedlingen skulle tidigare kunna fånga upp de unga och anpassa arbetssökandet utifrån varje individs förutsättningar. Ökat individanpassat stöd i skolan skulle också förbättra framtidsutsikterna för arbete och en egen försörjning. Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.”

SE SVT:S NYHETSINSLAG HÄR >>

SE SVTS:S KLIPP OM TINA MED NPF HÄR >>


Dela detta: