Huvudmän kan nu ansöka om bidrag

Vi konstaterar med glädje att regeringen har beslutat att genomföra till en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik, säger Anki Sandberg, Attentions ordförande. Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt bättre möta elevers individuella behov. Sista ansökningsdag för statsbidraget riktat till huvudmännen är den 19 augusti 2016. Insatsen ska pågå mellan 2016-2019.

MER INFORMATION FINNS HÄR >>

Senare i höst kan huvudmännen söka medel för personalförstärkning i specialpedagogik eller elevhälsa.

MER INFORMATION FINNS HÄR >>

 


Dela detta: