Attention berättade om NPF för Skolkommisionen

Förra veckan träffade Attention Skolkommisionen, för att berätta om de svårigheter som elever med NPF kan uppleva i skolan.

Skolkommissionen utreder på Regeringens uppdrag hur kvaliteten och likvärdigheten i skolan kan förbättras, och kom innan sommaren med ett delbetänkande. Enligt oss uppmärksammas här inte att elever med NPF är en stor grupp som drabbas hårt av bristerna i dagens skola, och att en högre kvalitet måste innebära bättre stöd till den elevgruppen. I förra veckan träffade vi därför kommissionen, för att bland annat diskutera behovet av mer specialpedagogik och kunskap om NPF i lärarutbildningen. Vi ville också belysa det otillräckliga stödet som särskilt drabbar flickor med NPF.

– Situationen för elever med NPF behöver belysas och förbättras. Skolkommissionens arbete är väldigt centralt för hur vår framtida skola kommer att utformas, och att de då tar ett ordentligt grepp om hur skolan kan utvecklas för elever med funktionsnedsättning är otroligt viktigt, säger Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman.

Kommissionen lämnade över delbetänkandet ”Samling för skolan – nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet” till Regeringen 16 maj. Slutbetänkandet ska presenteras 13 januari år 2017.

Läs mer om NPF och skolan under vår skolportal.


Dela detta: