Krönika: Arbete – börda eller välsignelse?

Den frågeställningen inleder författaren Bodil Jönsson sin nya bok med. Hon menar att många av dem som har ett arbete klagar på det eller kanske till och med längtar bort från det. De som inte har ett arbete däremot vill ofta ha ett. De som gått i pension saknar gemenskapen med kollegorna och känslan av att betyda något i samhällsmaskineriet.

Arbetslösheten är högre bland våra medlemsgrupper än bland befolkningen generellt. Man kan fundera över varför. Handlar det om fördomar, brist på anpassning och kunskap eller kanske en kombination av detta? Dagens moderna samhälle ställer höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, effektivitet och uthållighet. Man ska själv kunna organisera sitt arbete, vilket är svårt för många. Helst ska man arbeta heltid. Toleransen för individuella avvikelser och behov är liten. Därför går många arbetsplatser miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar. Bland våra medlemmar finns många kreativa och duktiga personer som skulle kunna lyckas som entreprenörer, experter och innovatörer, om de bara fick chansen.

Förståelse och kunskap är viktigastanki

För att dessa goda egenskaper ska komma till användning behövs förståelse från arbetsgivare och ibland en anpassad arbetsmiljö. Därför bör arbetsplatser som anställer personer med NPF få utbildning om hur de kan hjälpa sin nya medarbetare att fungera och trivas på jobbet.

Att ha ett arbete innebär oberoende, identitet, gemenskap med arbetskamrater och ett socialt sammanhang. Den som är arbetslös utestängs från allt detta och blir samtidigt beroende av ekonomiskt stöd. Dessutom visar all forskning att långa perioder av arbetslöshet leder till sämre hälsa, passivisering och isolering.

För oss i Attention är det självklart att alla, vare sig de har en funktionsnedsättning eller inte, ska erbjudas jobb eller annan sysselsättning anpassad efter den egna förmågan.

Vi arbetar för att:

  • Personer med NPF ska få kunnig yrkesrådgivning och hjälp att hitta rätt i arbetslivet.
  • Arbetsplatser som anställer en person med NPF ska få kontinuerlig information om hur de kan hjälpa sin nya medarbetare att fungera bra och trivas på arbetet.
  • Personer med NPF ska ha rätt till en anpassad arbetsplats och de hjälpmedel de behöver för att klara av sitt arbete. De som behöver det ska få handledning vid nyanställning.
  • Det ska finnas ett bidrag för alla stödinsatserna så att det inte kostar mer för arbetsgivaren att anställa en person med NPF.
  • Lönebidraget ska höjas och förändras så att det kommer fler till del och blir mer individanknutet.

Ann-Kristin Sandberg

Den här texten är en del av kampanjen #medADHDpajobbet.


Dela detta: