Pressmeddelande: “Stor förvirring kring körkortsintyg, ADHD och autism”

Personer med en ADHD- eller autismdiagnos måste ha ett speciellt intyg för att övningsköra. Men hur man ska gå tillväga för att få ett intyg är det inte alla som vet. Dessutom är köerna för att få ett intyg långa på vissa håll i landet. Det visar Riksförbundet Attentions enkätundersökning.

En ADHD-diagnos i sig är inte ett hinder för att ta körkort, men sedan snart tio år krävs ett läkarintyg för att få tillstånd att övningsköra. Attentions enkätundersökning visar att många inte vet var de ska vända sig för att få det intyg som de måste ha. Olika enheter och olika slags läkare är inblandade, och många gånger verkar läkarna själva inte veta vad det är de ska intyga.

Behandlande läkare är den vanligaste intygsskrivaren. 63 procent i riket får sitt papper den vägen. De regionala skarmklippskillnaderna är dock stora. I Stockholm är motsvarade siffra bara 51 procent, och i Uppsala hela 81 procent.

Stora regionala skillnader

De flesta som har svarat på enkäten får sitt läkarintyg utan större krångel, men långt ifrån alla. De regionala skillnaderna är stora, och  många vet inte  vilken läkare de ska vända sig till. Kvalitén på intyget skiftar också, vilket innebär att en del inte förstår varför de nekas intyg.

– Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska inte innebära att det är krångligare att ta körkort. Den process som alla människor går igenom för att få ett körkort borde vara tillräckligt för att bedöma även om personer med NPF är lämpliga att köra bil. Så länge särskilda intyg krävs så behöver de vara rättvist prissatta och hanteringen enkel. Nu kan vi se att regelverket är otydligt och att skillnaderna kan vara stora mellan olika delar av landet både vad gäller väntetider och priser, säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention.

I enkätrapporten kan du se exempel på våra medlemmars kommentarer och läsa mer om bland annat prissättning, väntetider och vilka åtgärder som vi på Attention vill se så snart som möjligt.

Fakta om undersökningen

  • Enkätundersökningen besvarades av 606 personer.
  • Av de som svarade var 65 % föräldrar eller annan vårdnadshavare. 35 % var vuxna med egen diagnos.
  • Majoriteten av de personer som svaren avser var unga. 59 procent var under 16 år, 27 procent var 16-29 år, 12 procent mellan 30-49 år och 2 procent över 50 år.
  • 56 procent av de som svarade har en ADHD-diagnos, 18 procent Asperger/ASD (autismspektrumtillstånd) och 26 procent både ADHD och ASD.

Kontaktperson för journalister

Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention
08-120 488 04

Vi förmedlar gärna kontakten med personer som har behövt intyg för att få tillstånd att övningsköra, eller löpande måste lämna intyg för att försäkringen ska gälla.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR>>


Dela detta: