Panelsamtal om stöd för elever med skolfrånvaro samt unga vuxna utan sysselsättning

På torsdagskvällen i förra veckan anordnades ett panelsamtal i Haninge söder om Stockholm om insatser för unga som antingen har hög skolfrånvaro, helt hemmasittande eller som efter sin skoltid inte arbetar eller deltar i någon aktivitet. Samtalet var ett lokalt initiativ av Attention Haninge där Lotta Pilarp arbetat med frågan under många år.

Panelsamtalet genomfördes i samarbete med ABF Södertörn. I panelen satt bland andra representanter från kommunfullmäktige, socialförvaltningen, grundskole- och gymnasienämnden, samt kommunens närvaroteam – en bred uppslutning som gav möjlighet att ta ett samlat grepp om frågan och involvera alla parter som behöver vara engagerade i insatserna för denna utsatta grupp.

haninge-panelsamtal– Attention Haninge har genom sitt engagerade arbete utvecklat en bra samverkan med kommunen och driver på utvecklingen i denna enormt viktiga fråga. Det är mycket roligt att se. Attention Haninge är en aktör att räkna med, säger Annica Nilsson, intressepolitiskt ombudsman som tillsammans med Karin Forsberg, projektledare för Min skola, närvarade från Riksförbundet Attention.

Under kvällen diskuterade panelen bland annat behov av ökad kompetens kring denna fråga inom kommunen, vikten av att stötta unga som inte längre har skolplikt och därför löper större risk att inte fångas upp, och samverkan mellan olika myndigheter.

– Vi måste få till en helhetslösning. Vi måste ge alla ungdomar en chans och vi måste säkerställa det stöd som de behöver för att komma in i samhället, säger Lotta Pilarp, ordförande Attention Haninge.


Dela detta: