Färre krav och större tydlighet – en enkätundersökning om NPF och föreningsidrott

En enkätundersökning om idrottsvanor hos barn och ungdomar med NPF. Denna rapport är ett led i Riksförbundet Attentions projekt idrott för alla som syftar till att barn och ungdomar med NPF-problematik i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv.

Läs hela rapporten här>>