Attention släpper ny film riktad till skolan

Attention lanserar den nya viktiga filmen “Få skolan att funka för elever med NPF”. I filmen får vi träffa lärare och skolledare från Källbrinkskolan och ESS-gymnasiet och höra om hur de tänkt i sin strävan emot att skapa en mer NPF-vänlig skola.

Filmen har tagits fram inom Attentions nyss avslutade projekt “Min Skola” och deras två projektskolor – Källbrinkskolan och ESS-gymnasiet. Vi får höra skolornas ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll i skapandet av en NPF-vänlig skola.

– Båda de här skolorna gör ett gediget jobb för att på ett tillgängligt sätt möta elever med NPF, här finns det mycket kunskap att hämta. I vårt arbete för en bättre skola möter vi många lärare, specialpedagoger och skolledare som vill utveckla sina skolor och som vill lära sig mer kring dessa frågor. Så här har vi velat visat på hur man kan gå tillväga, och visa att det faktiskt inte krävs atomklyvning för att lyckas, säger Min Skolas projektledare Karin Forsberg.

Filmen ett bra avslut på projektet

Projektet Min skola har bedrivits de senaste tre åren, och fokuserat på att höra elevernas röster och lyfta fram goda exempel på en mer NPF-vänlig skola.

– Projektet är ju egentligen redan avslutat, men det känns väldigt kul att hinna lämna det här efter oss också. Jag hoppas att den kommer ses av verksamma inom skolan och att de får mycket tankar och tips att ta med sig till sitt eget arbete, och ser alla de lösningar och vägar framåt som finns, säger Karin Forsberg.

Läs mer om en bättre skola för elever med NPF på vår skolportal! >>Skolportalen

 

 


Dela detta: