Attention på utbildningsdepartementet

Attention har träffat Helene Öberg, statssekreterare hos Gustav Fridolin. Syftet med mötet var att påtala det akuta behovet av att stärka lärarutbildningen med utbildning om NPF och grundläggande specialpedagogik.

Annica Nilsson, Tina Höglund och Helene Öberg.

Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Tina Höglund, ledamot i förbundsstyrelsen och statssekreterare Helene Öberg.

Behovet av ökad kunskap är stor. Det visar såväl våra egna skolrapporter som rapporter från både Skolinspektionen och Skolverket. Våra sammantagna erfarenheter stärks av den kartläggning som Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) gjort. Den visar att fyra av fem lärare anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med NPF.

– Kommunerna behöver också säkra spetskompetens inom NPF, vilket saknas alltför ofta. Vi talade även om betydelsen av att kartläggningar görs så att rätt insatser sätts in, samt vikten av att elever och föräldrar används som resurser i arbetet med att skapa en tillgänglig skolmiljö, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman.

Nästa vecka träffat vi Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vilket är nästa steg i vårt arbete med att stärka lärarutbildningen.


Dela detta: